Logo als uiting van de core business!

Grafisch Ontwerp

Het Productschap Akkerbouw (PA) is ingesteld per 1 januari 2008 en bundelt de activiteiten van het voormalige Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten en de sectorale activiteiten van het Hoofdproductschap Akkerbouw. PA is een organisatie van en voor het akkerbouwbedrijfsleven, te beginnen bij de sector uitgangsmateriaal tot en met de detailhandel in (verwerkte) akkerbouwproducten.

De kracht van een logo

Voor het Productschap Akkerbouw heeft JP Result een nieuw logo ontwikkeld dat een moderne letter combineert met een overbekend symbool. Het logo illustreert de core business van het productschap. Tegelijkertijd toont het door het illustratieve karakter respect voor de geschiedenis van de organisatie.